NFT-er i spill

NFT-er i spill kan brukes som en del av en play-to-earn-dynamikk, hvor NFT-en gir deg eierskap til karakterer og objekter du potensielt kan tjene penger på.

NFT-er er også en mulig utvidelse av ideen om betalbart ekstrainnhold og loot boxes i vanlige spill, hvor du kan betale for å få tilgang på et “unikt” objekt i spillet.

Gamere anser gjerne NFT-er som en trussel mot hobbyen deres fordi kyniske spillprodusenter allerede går langt i å skvise dem for penger. Hvis man i tillegg kan oppfordre spillerne til å investere i NFT-er, vil dette utgjøre et videre skritt i den samme ødeleggende retningen. NFT-lanseringene til store spillprodusenter har derfor blitt møtt med store protester og reaksjoner av typen “dette høres ikke gøy ut i det hele tatt”, kanskje det verste du kan si om et fenomen som ikke har noen annen verdi ut over at det skal være gøy.

Enkelte NFT-entusiaster har påstått at NFT-er i spill vil gjøre det mulig å ta med seg objekter fra ett spill til et annet. Spillutvikleren Chris Pollock forklarer hvorfor dette er praktisk umulig: Spill har sjelden en felles måte å representere objekter på. For å gjenbruke et objekt i flere spill, må noen programmere støtte for det i hvert av spillene det skal brukes i. Dette er for omfattende til at det kan bli vanlig.

Spillutvikleren Niklas Lundberg oppsummerer forholdet mellom NFT-er og spill slik:

  • The added value of a blockchain vs a ledger in form of a simple database, is the capability of being fully decentralized. Nothing in games or the surrounding tech benefits from being fully decentralized.
  • All “crypto” technologies, such as NFT/Bitcoin/Ethereum/Web3/DeFi/DAO, are built on top of the blockchain concept. But since the blockchain part is not needed, the tech stack on top of it can be replaced with simpler and more efficient alternatives, which also use less energy and aren’t enabling criminal money transfers.
  • The simplest example of why you don’t want full decentralization of tokens/identifiers for games, such as for assets (models, textures, sounds, etc), is that you don’t want to let in certain things into your game, for example illegal or copyrighted works. You need at least whitelisting to stay legal, that is gatekeeping, a central authority. So if you need to choose and pick what from a queue of submissions to include in your game, the identifiers for the whitelisted assets might as well be stored in a local database. Note that the actual data usually isn’t stored on the blockchain itself, but just an ID or link to where it is stored, so that place would also have to be locked down to prevent tampering, or stored locally. The value added by blockchain is gone, now you can use vastly better alternatives.