Web3

Web3 er en betegnelse som brukes for å markedsføre desentraliserte netteknologier som bygger på blokkjeder, som Bitcoin og Ethereum, som blant annet kan brukes til kryptovaluta, NFT-er og smarte kontrakter.

Ordene “desentralisert” og “brukes” bærer en tung last i det foregående avsnittet. Web3 er desentralisert i teknisk forstand, men ikke nødvendigvis i den menneskelige betydningen vi forbinder med ordet. Og hva det kan brukes til, ut over svindel, pyramidespill og pengeutpressing, er fremdeles et åpent spørsmål. Krypto som nettfenomen minner mest om en kult.

Nyordet “Web3” er Andreessen Horowitz og andre risikokapitalisters forsøk på å appellere til teknologioptimistenes determinisme og dermed åpne dørene til investormidler og politisk makt. Det finnes mange ord som betyr noe lignende, men som ikke klinger på en like investorvennlig måte. “Blokkjede” høres ut som bare en av mange kjedelige teknologier som kanskje eller kanskje ikke kan brukes til noe nyttig. “Krypto” fører tankene over på pengegalskap og kultoppførsel på nettet.

“Web3” høres derimot ut som det neste store steget som hele teknologibransjen er enige om at vi snart må gjennomføre, en sånn ting som kommer enten vi vil eller ikke - så her er det bare å hive seg på! Først hadde vi web 1, så fikk vi web 2.0, og nå kommer web3.

I likhet med “kunstig intelligens” er web3 dermed et Trollmannen fra Oz-begrep som har som hensikt å skru av tankene til den som hører det ved at det spiller på vårt samfunns grunnsetning: At framtiden formes av en teknologisk utvikling som er både god og ustoppelig.

Bak trollmannens gardiner finner man noe mindre imponerende: Teknologi som er vanskelig å bruke til noe nyttig, hacking og svindel, og libertariansk ideologi som er vanskelig å forene med den mer allmenne forståelse av frihet web3-tilhengerne i blant henviser til.

Web3 er et relativt ferskt ord som formidler investormiljøets foretrukne perspektiv på blokkjeder. Mange i Bitcoin-miljøet liker ikke at bli omfattet av dette begrepet, fordi Bitcoin i deres øyne er et idealistisk prosjekt som skal forbedre verden, mens Web3 fremstår som en verden av ren svindel og spekulasjon. Selv om de har rett i at det var mer idealisme i den opprinnelige Bitcoin-visjonen, gir det ikke mening å trekke opp et så klart skille mellom Bitcoin og Web3. Også mange i Web3-miljøet tror at prosjektene deres kan redde verden. Også Bitcoin-miljøet har vært preget av svindel og spekulasjon siden starten. Blokkjeder har gjort for teknologi noe av det samme som alternativ behandling har gjort for helse: Skapt et miljø hvor det er vanskelig å skille mellom de slu og de godtroende. Bitcoin er ikke et unntak fra dette. Det ideologiske grunnlaget er også det samme. Det er riktigere å tenke på Web3 som en profesjonalisert videreutvikling av de verste sidene ved Bitcoin. Bitcoin er uansett i dag en del av det bredere kryptomiljøet, enten bitcoinpionerene liker det eller ikke.

Se også: