Mediekompensasjon

Ett av de politiske sporene mange land har begynt å følge i stedet for skattlegging og monopobekjempelse av teknologigigantene er å kreve at de kompenserer mediene for tapte annonseinntekter. Annonseduopolet Facebook og Google har overtatt annonsemarkedet, og har endt opp med så mye makt over annonsering og flyten av oppmerksomheten vår at det utgjør en trussel mot medienes overlevelse. Hensikten med kompensasjonsordninger er å motvirke dette ved å tvinge dem til å kompensere mediene på ulike måter.

Australia er pioneren her. De innfører i 2021 en lov som innebærer at Facebook og Google må inngå avtaler med medier de ønsker å linke til innhold fra, og i tillegg at de må varsle mediene på forhånd når de gjør algoritmeendringer som vil påvirke trafikken deres, og gi dem innsyn i data om brukerne deres.

Kritikere har kalt dette en linkavgift, altså den absurde ideen om at enhver som linker til noe skal betale den de linker til, noe som ikke egentlig stemmer. Utgangspunktet for loven er at Facebook og Google har fått en uforholdsmessig makt over medielandskapet gjennom sin kontroll over annonsemarkedet, noe de delvis har tilegnet seg med press og svindel, og at det har blitt umulig for mediene å forhandle med dem som likeverdige. Loven gjelder kun for disse selskapene, på grunn av den enorme makten de har. Tanken er ikke at News Corp skal ta betaling av hvem som helst hver gang man linker til dem. Hensikten er å sette australske medier i en posisjon hvor de kan forhandle med gigantene. Det er bare at linker er bindeleddet mellom partene, så da bygger man lovgivningen rundt dette.

Loven har likevel en rekke problemer. Det største er at det ikke utgjør en trussel mot Facebook og Googles makt, men tvert i mot gir mediene en interesse i å styrke dem, gjennom at de får en andel av kaka deres. Dermed befestes makten deres, og også makten til Australias mediegigant News Corp.

Canada vurderer nå en lignende ordning.

EU har allerede innført en mildere variant av dette. Som en del av de nye copyrightreglene som ble vedtatt i 2019, skal Google News betale medier for bruken av artiklene deres. Foreløpig er dette regelverket kun innført i Frankrike, hvor mediene er på god vei mot en slik avtale med Google.

Kompensasjonsordninger kan ha positive effekter, gjennom at det bidrar direkte til overlevelsen til etablerte medier, men det er samtidig en klønete løsning som ikke angriper, men derimot kan styrke, rotproblemet, og i tillegg forsterke sentraliseringen av medielandskapet.

En slik politikk er langt på vei en fallitterklæring fra demokratiet. Det er løsningen man faller tilbake på når man ikke tør å angripe gigantene der det monner: Ved å skattlegge dem og bruke pengene på for eksempel kulturpolitikk, og ved å splitte dem opp i mindre selskaper.


Tilbake til politikk teknologi og start.