Facebook

It is easier to imagine Facebook causing the end of the world than it is to imagine the end of Facebook.

Facebook er en overvåkningsbasert annonseformidler som også lar brukerne poste innlegg, og formidler noen av dem videre til venner og familie i den grad dette antas å øke deres tidsbruk på tjenesten. Resten blir ikke lest, (slik er det også med blogger).

Sett utenfra er Facebook et sort hull. Det finnes ingen grei må å se hva som skjer der inne. Den er også et sort hull for ettertiden: Alt du poster der vil fremstå som utilgjengelig for alle andre enn de ivrigste arkivjegerne om noen år.


Tilbake til Facebook, teknologigigantene, teknologi og start.