Facebook

Facebook er en overvåkningsbasert annonseformidler som også lar brukerne poste innlegg, og formidler noen av dem videre til venner og familie i den grad dette antas å øke deres tidsbruk på tjenesten. Resten blir ikke lest, (slik er det også med blogger).

Sett utenfra er Facebook et sort hull. Det finnes ingen grei må å se hva som skjer der inne. Den er også et sort hull for ettertiden: Alt du poster der vil fremstå som utilgjengelig for alle andre enn de ivrigste arkivjegerne om noen år.


Tilbake til Facebook, teknologigigantene, teknologi og start.