Migrering fra gigantene

Migrering av data fra teknologigigantene

Selskaper som Facebook, Instagram, Google og Twitter binder oss fast til dem blant annet gjennom alle dataene vi legger igjen der, som er vanskelige å ta med seg videre. I mangel på effektiv monopolbekjempelse må vi prøve å nøye oss med dataportabilitet, altså muligheten til å ta med seg dataene ut fra en tjeneste du bruker. I dag foregår dette langt på vei på selskapenes egne premisser, selv om GDPR har ført til et minimumsnivå av eksportfunksjonalitet. Men dette minimmsnivået er langt fra bra nok. Bare strengere krav fra staten kan forbedre datakvaliteten, og selv dette vil alene aldri være nok til å bekjempe gigantene. Greit, du får med deg dataene dine fra Facebook, men alle vennene dine blir igjen, så hva nå?

Innenfor rammene som finnes i dag, er det til en viss grad mulig å eksportere dataene dine og bruke dem til noe fornuftig.

Jeg har skrevet litt om hvordan du kan eksportere alle bildene fra en vilkårlig Instagram-konto, og dermed for eksempel hjelpe familie og venner med å ta vare på bildene sine den dagen Instagram blir utilgjengelig. Dette er ikke så vanskelig, egentlig, du må bare kjøre et kommandolinjeverktøy.

Å ta med deg Facebook-innleggene dine er en større jobb. Det er lett å dumpe dem ned i et fil som egner seg for ditt eget private arkiv, men hvis du for eksempel ønsker å kopiere de offentlig innleggene dine fra Facebook til et nettsted du styrer selv, møter du en rekke utfordringer. Den eneste måten å få en god eksport på er egentlig å registrere en Facebook Developer-konto og gå rett mot API-et deres. Jeg fikk det til, og du gjør det nok du også, hvis du kan kode og gidder å bruke tid på det.

Å gjøre dette med Twitter er noe enklere. Den vanlige datakesporten deres er ikke god, men den er god nok til at jeg kunne konvertere og legge ut hele Twitter-arkivet mitt.

Generelt er det nok slik at så fremt du ikke kan kode eller er komfortabel med kommandolinjeverktøy, er dataene dine i dag i praksis innestengt hos tjenestene du bruker. De er i et sort hull, hvor de i praksis er skjult for samtiden og ettertiden, og en dag får dataene nye eiere som ikke ser verdi i å holde dem i live, som skjedde med MySpace, og da kollapser det sorte hullet helt. Det eneste du får med deg videre er data du ikke egentlig lett kan bruke til noe. Så .. slutt å skrive ting som bare er for Facebook. Krysspost mellom Twitter og Mastodon. Ellers er det i praksis borte en dag.


Tilbake til teknologi og start.