Bitcoin

Servere som brukes til bitcoinutvinning

Bitcoin er den originale blokkjedebaserte kryptomynten, og er kanskje det kryptoprosjektet hvor du finner flest ekte idealister som genuint tror at prosjektet deres vil gjøre verden til et bedre sted.

Bitcoin var ment å bli fremtidens digitale penger som skulle sette oss fri fra bankene og sentralbankene. Bitcoin vokste frem som en reaksjon på myndighetenes håndtering av finanskrisen i 2008, hvor store pengeesummer ble brukt til å redde banker og store selskaper som selv hadde mye av skylden for krisen. Bitcoin skulle bli vanlige folks penger, ikke minst vanlige folk i fattige land som ikke hadde tilgang på pålitelige banker og stabile valutaer. Du skulle ikke behøve å bli bankkunde lenger for å sende penger. Bare installer programvaren.

Det lå mye idealisme i Bitcoin som prosjekt, og du finner fremdeles mye av denne idealismen blant den gamle garden med bitcoinentusiaster. Det er ikke de som driver Bitcoin-kursen, men det finnes en god del av dem. Dette skiller Bitcoin fra den mer åpne grådigheten som preger mye av kryptomiljøet ellers, hvor alt handler om å få være med på innsiden av den neste pump-og-dump-svindelen.

I praksis har Bitcoin likevel endt opp som et investeringsobjekt med ville prisendringer som er frikoblet fra verdier i den virkelige verde. På lang sikt er det antagelig verdt ingenting, og på kort sikt fungerer det som en desentralisert Ponzi-svindel som sløser bort enorme mengder enegi. De eneste som faktisk bruker det som betalingsmiddel ser ut til å være pengeutpressere.

Og den idealismen vi fremdeles finner blant Bitcoin-tilhengere, er på vegne av en ond og dum ideologi: En teknologiutopisk libertarianisme som vi ikke kan og ikke bør bygge økonomien på. Kryptokritikeren Stephen Diehl sier det derfor slik, i sin rangering av ulike kryptoprosjekters skadepotensiale: “The bitcoin narrative is dangerous to the whole of human civilization because of its memetic parasitology that hacks human psychology and triggers overactive greed and tribalism around a collective delusion. It’s like a virus that simultaneously infects minds and markets.”