Partivurdering: Venstre

Hver uke fram mot valget skal jeg, Mihoe og Hjorthen vurdere de ulike partiene for dagbladet.no, gjennom henholdsvis blå, røde og tvilende briller.

Først ut er Venstre. Her er mitt bidrag: Venstre – den smarteste eleven i klassen. Og her er Mihoes og Hjorthens. Neste uke: SV.

Og jeg som trodde jeg kunne slutte å skrive om valget, nå som jeg hadde bestemt meg.

Et parti som dessverre må utelates fra dekningen av rent tekniske årsaker, (det ble stiftet i forgårs på et utested, og stiller ikke i noen fylker), er Astrid Melands parti Grått, med mottoet: Grått – det vil helst gå godt. Partiet står for å ta det helt med ro, for det går nok bra uansett. Initiativet berømmes, og jeg ønsker dem alt vel i kommunestyre- og fylkestingvalget i 2011.

8 thoughts on “Partivurdering: Venstre

 1. Konrad

  Bra jobba! Omtalen av Venstre er forbilledlig presis og poengtert!

  Så da må du vel stemme Venstre du også?

 2. Bjørn Stærk

  Vent til jeg har lagt ut vurderingen av FrP. ;)

  Nei jeg har ikke skiftet mening. For meg er Venstre et godt andrevalg, men de må bli mer markedsliberale. Det tror jeg de har potensiale til.

  Derimot satser jeg på at _du_ stemmer Venstre i år, og ikke Arbeiderpartiet?

 3. Konrad

  Jeg har aldri stemt Ap, men vurderer det nå som en stemme _mot_ Frp (der fikk du den). Og Ap er jo det nærmeste vi kommer partiet Grått.

 4. Bjørn Stærk

  Jeg tror det er veldig usannsynlig at Venstre går i regjering med FrP, slik de har markert seg i denne valgkampen.

  Men hvis poenget er å stemme på noe som ikke er borgerlig i det hele tatt, hva med Senterpartiet?

 5. Konrad

  Hvorfor ikke? :)

  Nei seriøst, Sponheim er i en valgtaktisk skvis, han vil verken støtte Frp eller SV i regjering, dvs han vil forsøke å felle enhver flertallsregjering. Da er det kanskje bedre å stemme Ap og håpe på flertall så blir Frp sendt ut i ørkenen på nytt. Hehe.

 6. Bjørn Stærk

  Jeg synes det er bedre å stemme på et småparti som Senterpartiet enn maktpartiet AP. Hvis du ikke ser noen veldig provoserende forskjeller mellom dem. Det er trist at AP er default-valget.

 7. Konrad

  Sant nok. Maktpartiene er aldri sympatiske, selv om de kan være effektive administratorer.

  Men la det være sagt: For 10-15-20 år siden kunne jeg ikke stemt Ap. Stoltenbergs og Støres Ap er jo nesten et borgerlig parti, som bare unntaksvis lar seg lure ut på statskapitalistiske eventyr. Styringen av økonomien er avgjørende for at AP er akseptabelt.

 8. Angelsen uploader

  Jeg har stemt både Høyre og FRP tidligere, og i år stemmer jeg FRP. Jeg har i noen valg også hatt venstre som andrevalg, har alltid sympatisert med partiet og håpet at det skulle stabilisere seg godt over minstegrensen på 4%. Det gjør jeg ikke i år.

  Den “politiske avgrunn” som Sponheim ser mellom Venstre og FRP har man aldri kunnet lese ut av partiprogrammene, og jeg har lest noen årganger i min tid. I stemmegivning i Stortinget fremstår det også klart at partiene enes om veldig mange saker.

  Når Sponheim i mangel av saklige argumenter så peker på at partiene har så “grunnleggende forskjellig menneskesyn”, mister jeg fullstendig sympatien for Venstres leder. Mennesker som stemmer FRP er like vidt forskjellige og har like forskjellige mennesesyn som tilhengere av andre partier – preget av sin oppvekst og sitt liv i en fri og demokratisk nasjon.

  Det Sponheim i realiteten gjør er å rangere menneskesyn i forhold til partitilhørighet. På godt norsk kalles det å stigmatisere, noe han i samme åndedrag beskylder FRP for å gjøre.

  Det er besynderlig at akkurat Sponheim gjør dette, da Venstre har hatt som slagord at en drittsekk er en drittsekk uansett hudfarge. En drittsekk er vel en drittskekk også uansett politisk overbevisning?

  I vårt knøtt lille land gir det ingen mening å sortere partier ut fra menneskesyn. Det er konsensus i Norge om de store linjer, og det er konsensus om hva som er rett og galt. Det vi er uenige om, i varierende grad, er hvordan vi best skal løse offenglige oppgaver og samfunnsproblemer, og noen ganger hva som er rettferdig og urettferdig.

  Jeg respekterer at Venstre ikke vil sitte i regjering med FRP, det må være partiets valg. Det er derimot ikke opp til Venstre eller Sponheim å gjøre seg til dommer over verken mitt eller FRPs menneskesyn eller hvorvidt FRP er et borgerlig parti eller ikke.

  Det har for øvrig opp igjennom partihistorien knyttet seg mange interne stridigheter i Venstre om hvorvidt de skulle velge å være borgerlig eller ikke. Partiet fikk selvsagt lov til å definere sin tilhørighet uten innblanding fra andre.

  Akkurat nå har Sponheim definert Venstre som et borgerlig parti som ikke kan samarbeide med det største borgerlige partiet. Hans garanti om å personlig trekke seg hvis Venstre samarbeider, er kabinettspørsmål til egne velgere som det forbauser meg at de godtar. For meg blir dette så lite konstruktivt og så nissete at det er uinteressant å stemme Venstre – selv om jeg er enig i store deler av politikken deres.

  Jeg spår Venstre under 4% i løpet av neste stortingsperiode. Slik gikk det sist gang partiet skulle blokkere samarbeid på borgerlig side. Gode gamle vingle-venstre er dessverre tilbake…

Comments are closed.