Monthly Archives: July 2009

40′s movies marathon – part 18

Sullivan’s Travels (1941, USA) – Satire about a movie director who sets out to live as a tramp to learn what it’s like to be poor, so that he can make that big serious movie he always dreamed about. He’s followed by a bus full of journalists, looking for a human interest story. Best line: “How do you feel about the labor situation?”, said to a pair of hobos on a train. Watched it all.

Topper Returns (1941, USA) – The original Topper had Cary Grant as an irresponsible playboy who kills himself and his wife in a drunken driving accident, then returns as a ghost to teach others to do likewise. This does not. I’m not sure what it has. Watched: 10 minutes.

Peer Gynt
(1941, USA) – I wish there was some way to separate Peer Gynt from Grieg’s music, which is all wrong for it. This is a silent movie, which means you get to watch Charlton Heston (at 17, his first role) for 90 minutes while you listen to Grieg. Watched: 12 minutes.

Confessions of a Boston Blackie (1941, USA) – Stupid art world crime stuff. Watched: 9 minutes.

Western Union (1941, USA) – IMDB reviewers say this western about building telegraph lines is really good. I bet they’re just saying that because it’s directed by Fritz Lang. Watched: 16 minutes.

The Bride Came C.O.D. (1941, USA) – The movie came D.O.A. Watched: 5 minutes.

Faen heller, det får bli FrP i år

Jeg dras mellom den sosialliberale siden av Venstre og den markedsliberale siden av Fremskrittspartiet. Når stemmen min i år nok går til FrP er det bl.a. fordi jeg er enig med dem i mange saker, flere enn jeg var klar over før jeg begynte denne gjennomgangen. Dette er ikke de sakene som får oppmerksomhet, men de er viktige for meg.

Det som til sist avgjør drakampen er at Venstre nekter å sitte i regjering med FrP. Venstres kompromissløse holdning til Fremskrittspartiet og alt dens vesen provoserer meg. Venstrefolk forteller meg alltid hvor lang avstanden er, men jeg er beviset på det motsatte.

Høyre står nølende sånn midt i mellom. Jeg ble skuffet over deres forrige regjeringsperiode, og jeg har ikke funnet en eneste sak hvor Høyre gjør meg entusiastisk. Høyre må finne seg selv.

Det vil være sunt for Norge å få outsider-partiet FrP i regjering. FrP er en koalisjon av de som i flere tiår har stått utenfor norsk politikk. Det er en merkelig, rotete, stygg koalisjon, men på sitt verste er de ikke så farlige som motstanderne vil ha det til, og på sitt beste har de interessante tenkere og nye ideer. Norsk politikk trenger nye markedsliberale ideer, og den trenger å få et uhysterisk forhold til sin egen befolkning.

Derfor stemmer jeg nok FrP. Jeg gjør det uten å unskylde islamfrykten deres, og jeg gjør det vel vitende om at min stemme i Oslo kan hjelpe kristenkonservative Sylvi Listhaug inn på Stortinget. Politikk handler om skitne kompromisser. Dette er mitt.

With killer karate katana

This is a good week for LucasArts nostalgia. I’ve had time to look at some of their old games, a new game, and a new version of an old one.

Tales of Monkey Island, episode 1 (Telltale Games, 2009): Telltale really is the new LucasArts, and not only because it was founded by former LucasArts employees. The puzzles are interesting, and involve thinking more than random combination of everything in sight. The jokes are funny. Loved it.

LOOM (LucasArts, 1990): Games have come a long way from a time when it was okay for the game interface itself to be a puzzle. You interact with objects by playing tunes on an instrument, so before you can actually do anything you must figure out the tunes. Might be interesting, but I’m not going to play further.

The Dig (LucasArts, 1995): Takes itself quite seriously, not in a melodramatic way, but in a responsible adult kind of way. No nonsense, just serious people doing their very serious job. Ie. boring.

The Secret of Monkey Island: Special Edition (LucasArts, 1990/2009): The updated visuals and sound bring out the classic hidden underneath almost 20 years of dust. It’s easier than I remember, either because I’ve gotten smarter or because I half-remember all the solutions, but it’s just as good. Now I want special editions of the sequel, the Indiana Jones games, Sam & Max Hit the Road, and Day of the Tentacle. (And if whoever owns the corpse of Origin is listening: Ultima 7, Ultima Underworld, ..)

Valgkamp 2009 – Sakene så langt

Jeg har de siste månedene gått gjennom partiene sak for sak for å finne ut hvem jeg skal stemme på. Fremgangsmåten har vært at jeg først formulerer hva jeg selv står for, og deretter finner ut hva partiene sier om dette i partiprogrammene. I blant har jeg blitt overrasket over hvem jeg landet på.

De aktuelle partiene har vært Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. De uaktuelle partiene har jeg ignorert, noe jeg synes andre politikkbloggere også kunne gjøre i blant. Fortell hva dere er for, ikke bare hvem dere er mot.

Status så langt er:

Miljøvern – Venstre, og få gjerne kjernekraftverk med i programmet også
Samferdsel – Venstre, fordi bilpendling i storby er irrasjonelt
Narkotika – Ingen, måtte våre etterkommere tilgi oss
Kultur – Fremskrittspartiet, la oss fjerne pengene og se hva som skjer
Utenrikspolitikk – Høyre, men vi er og forblir et irrelevant land
Skole – Fremskrittspartiet, fordi vi trenger eksperimentering og valgfrihet
Innvandring/integrering/islam – Splittet mellom Høyre, uten entusiasme, og virkelighetsfjern PK-drøm
Helse – Fremskrittspartiet, fordi privat-ansatte leger ikke er slemme
Skatt og økonomi – Fremskrittspartiet, fordi vi har en forvokst Kjekt å ha-stat

Det er flere saker jeg kunne gått gjennom, men jeg tror det er på tide å ta en avgjørelse. Hvem blir det, og hvorfor? Prioriterer jeg det sosialliberale i Venstre eller det markedsliberale i FrP, eller går jeg balansegang med Høyre? Følg med!

Valgkamp 2009 – Skatt og økonomi

Jeg vil ikke ha skattelette for meg selv. Jeg tjener over gjennomsnittet, og har nok til mine behov. Det blir merkelig når, desto mer folk tjener, desto mer opptatt blir de av å redusere skatten sin. De som trenger skattelette er jo de med middels eller lav inntekt, og huslån og familie.

Man bør ikke ta pengene til folk uten å ha en veldig god grunn for det. Staten drives i dag etter Kjekt å ha-prinsippet. La oss iallefall kutte bort de mindre viktige offentlige utgiftspostene, og gi disse pengene tilbake til innbyggerne. Det er f.eks. 12 milliarder å hente i å oppheve jordbruksavtalen.

Samtidig bør vi effektivisere de nødvendige utgiftspostene. Staten er et tungrodd firma, og som eiere bør vi stille krav til hvordan den løser oppgavene vi gir den.

Ut over dette er jeg mer opptatt av ryddig skatt enn av lav skatt. La oss forenkle skattesystemet. Skattesatsen behøver ikke være flat, men jeg vil fjerne alle særunntak og særavgifter. Dette vil det bli bråk av, men det burde være et langsiktig mål.

Venstre bryr seg lite om skatteletter. Høyre og FrP står for mye av det samme, ikke så langt fra meg. Forskjellen mellom dem er at FrP vil bruke mer oljepenger, noe jeg ikke har noen mening om. Men Høyre gjorde bare småjusteringer på dette området sist de satt i regjering. Da hjelper ikke gode prinsipper. Andre folk må til. I denne saken lander jeg derfor på:
Tidligere i denne serien: Uaktuelle partier, miljøvern, samferdsel, narkotika, kultur, utenrikspolitikk, skole, innvandring/integrering/Islam og helse.

40′s movies marathon – part 17

Big Store (1941, USA) – This is the first Marx Brothers movie in the marathon, because I’ve watched most of them already. There’s little reason to bother with their later movies like this one. Watched it all, but only because I’m a Loyal Fan. For a Marx Brothers masterpiece, watch A Night at the Opera, Duck Soup or Horse Feathers.

Tobacco Road
(1941, USA) – Georgia is full of stupid white trash and/or hillbillies. You’ll laugh your false teeth out. Watched: 8 minutes.

Hellzapoppin’ (1941, USA) – Fourth wall breakage, nonsense slapstick, and my second favourite jazz scene so far. Many movies are fun. This movie has fun. The Broadway show it was based on was supposedly even less coherent. I wish I could have seen it. Watched it all.

Blood of Jesus
(1941, USA) – All-black Christian proselytization effort. Good music, odd style, terrible acting. Watched: 16 minutes.

Among the Living (1941, USA) – Recipe for a MST3K-worthy B-horror: Spooky house, mad twin brother who’s been hidden in the cellar for decades, and some old fool who does things for no good reason, which would be okay if he wasn’t a lead character. Watched: 15 minutes.

Spooks Run Wild (1941, USA) – Bela Lugosi is neither dead nor undead, but he really needs to lie down for a rest, he looks terrible. Some unruly teenagers from the city go on a camping trip, but there’s a killer on the loose. Watched: 16 minutes.

Hemningsløs overvåkning gjør oss ikke tryggere

Alle som mener noe om overvåkning og sikkerhetstrusler må gjøre seg kjent med Bruce Schneier. Mange tror de forstår problemstillingen: All sikkerhet går på bekostning av personlig frihet. Vi må derfor finne den riktige balansen mellom å leve trygt og å leve fritt.

Men som Schneier skriver, bl.a. i boken Schneier on Security, kan du ikke stole på instinktene dine for hva som gjør deg trygg. Mange tiltak, så som de fleste sikkerhetstiltak på flyplasser, begrenser friheten din uten å gjøre deg tryggere. Andre, så som å låse døren til cockpiten i et fly, gjør deg mye tryggere uten å begrense friheten din.

EU’s datalagringsdirektiv, som sier at all informasjon om hvem du kommuniserer med, og hvor du var da du gjorde det, skal lagres i inntil to år i tilfelle politiet finner ut at de har behov for å vite det, begrenser privatsfæren vår, uten å gjøre oss spesielt tryggere. Kriminelle og terrorister kommer seg rundt dette. Vi andre gjør ikke.

Alle overvåkningsmuligheter blir før eller senere misbrukt. Målrettet og velbegrunnet overvåkning kan gjøre oss tryggere, vill og hemningsløs lagring av alt som kanskje blir nyttig en dag gjør oss bare mer overvåket.

Flere partier har allerede sagt nei til å innføre datalagringsdirektivet i Norge. Regjeringen har ikke. Regjeringen plikter å ta et klart og begrunnet standpunkt til dette før valget, slik at velgere som bryr seg om personvern kan stemme på riktig grunnlag.

FrP’s valgkampstrategi

Fremskrittspartiets valgkampstrategi ser ut til å være å komme med medieuttalelser som provoserer favorittfiendene deres til å skjelle dem ut i media. Dermed får de framstå som det klare alternativet til dagens regjering, samtidig som de forsterker støtten både blant folk som er enig med disse uttalelsene og blant de som misliker kritikerne. Med litt flaks får man full pott, gratis og fritt for forpliktelser.

Jeg forstår hvorfor FrP gjør dette. Strategien er genial. Det jeg ikke forstår er hvorfor motstanderne deres hjelper dem.

Når FrP presenteres som det klare alternativet til den sittende regjering så vil de som ikke liker denne sympatisere med dem. De er det alltid mange av, uansett hvem som sitter i regjering. Og strategien med å demonisere FrP er på sitt fjerde tiår i å virke mot sin hensikt. Kjernevelgerne deres har tykk hud, og den voldsomme utskjellingen dytter vinglevelgerne deres i forsvarsposisjon.

En forklaring kan være at regjeringspartiene ønsker å skape kaos på høyresiden, eller at de gambler på at velgerne til syvende og sist ikke tør å stemme på FrP. Jeg tror det er overmodig.

FrP er en av mine kandidater i valget i år, men la meg allikevel komme med et råd til de som, av helt forståelige grunner, ikke ønsker et enda mektigere FrP fra høsten av: Hold kjeft. Ignorer dem. Demoniser noen andre i stedet. Don’t feed the trolls. Gjør dem kjedelige.

Leaky, pretty pipes

Hey, this is cool: Yahoo Pipes. It’s a free tool for playing with RSS feeds.

I used it to create a politics only RSS feed for a Norwegian election blog aggregator, (for some reason they’re not interested in 70 year old movies..) It reads my regular RSS feed, filters it on the category, and outputs the result as a new RSS feed. Look at the picture to see how it’s done.

Notice the category.0 / category / category.1 part. Yahoo Pipes is a leaky abstraction. It pretends to protect you from the ugly details of XML, but when your blog posts have either one or two categories, like mine do, you still need to know that to an XML parser there’s a difference between a single node and a node list.

To most people that last sentence made no sense at all. XM..what?? Neither will most of the modules in the Yahoo Pipes toolbox, such as regex and loop. In other words, this is a service for people with technical instincts. It’s programming, just prettier.

But still: Really, really cool.

Valgkamp 2009 – Helse

Jeg ignorerer fastlegeordningen. Jeg ble sint da jeg i 2001 ble bedt om å velge ut én lege som skulle eie meg som pasient. Hva har staten å gjøre med hvilken lege jeg besøker? Jeg kan stå på prinsippet fordi jeg sjelden er syk, og fordi det finnes leger i Oslo som står utenfor ordningen. Jeg må vel gi det opp en dag.

Vi trenger valgfrihet i helsevesenet, og vi trenger private sykehus og klinikker. Jeg tror på et offentlig ansvar for helse, men vi må skille mellom at staten betaler for en operasjon, og at staten utfører operasjonen selv. Det er ingen grunn til at alle sykehus skal være drevet av staten. Leger blir ikke slemme eller inkompetente fordi lønnssjekken kommer fra et privat firma.

Partiene vil snakke mye i valgkampen om hvor mye de skal “satse” på helsevesenet, men det viktigste må være hva slags helsevesen vi vil satse på. Vi trenger et helsevesen som raskt tilpasser seg behovene til innbyggerne, og da må man slippe til de private. Så er det opp til staten å definere riktige insentiver og garantier, en langt enklere oppgave enn å administrere alt selv.

Høyre og Venstre er fleksible på dette området, men, på samme måte som med skolepolitikk, er det FrP som har det klareste prinsippet om likestilling av offentlige og private tilbydere av helsetjenester. I dette spørsmålet lander jeg derfor på:

Tidligere i denne serien: Uaktuelle partier, miljøvern, samferdsel, narkotika, kultur, utenrikspolitikk, skole og innvandring/integrering/Islam.